Reklamace

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně uvádí v §13 :

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen „reklamace“) spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

Pokud potřebujete reklamovat Vaše zboží, kontaktujte svého obchodního zástupce, navštivte nás na pobočkách nebo můžete vyplnit tento formulář:

Kontaktní formulář