Kontaktní formuláře

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro kontaktní formuláře

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti TEKO TECHNOLOGY s.r.o., sídlem Petřkovická 251/10 Ostrava Lhotka 725 28, IČ: 25399527, DIČ:CZ25399527, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18476 (dále jen “Správce”), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • adresa
  • e-mail
  • telefon
 2. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány pro účely komunikace se zákazníkem, zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 let nebo do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
 3. Osobní údaje bude správce zpracovávat automaticky i manuálně přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovným souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti eshop@tekotechnology.eu nebo TEKO TECHNOLOGY s.r.o., Petřkovická 251/10, Ostrava Lhotka 725 28.
 5. Vezměte prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobích údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.