POLITIKA KVALITY 

Společnosti TEKO TECHNOLOGY s.r.o. a ProfiToner s.r.o. usilují o udržení stávajících a získání nových zákazníků neustálým uspokojováním jejich potřeb kvalitními produkty a službami. Pro naplnění této vize realizují účinný a jednoduchý systém managementu kvality.

Pro úspěšné udržování a zlepšování systému managementu kvality je stanovena následující Politika kvality:

  • Vedení společnosti identifikovalo v rámci kontextu organizace všechny zainteresované strany, interní a externí aspekty, vyhodnotilo jejich významnost a jsou předmětem dalšího zlepšování.
  • Veškeré naše snažení zaměřujeme na repasování kazet, nákup a prodej spotřebního materiálu do tiskáren a kopírek, včetně vybavení kanceláří, opravy a servis tiskových zařízení, jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy.
  • Protože naše produkty mohou být jen tak kvalitní, jako lidé kteří je realizují a produkty, které do nich vstupují, klademe velký důraz na výběr spolupracovníků a na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a dodávané produkty.
  • Usilujeme o dosažení stabilních kvalitativních parametrů našich produktů a vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společností bylo synonymem spolehlivosti a kvality.
  • Nejcennějším majetkem společností je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců. Společnosti si váží tohoto bohatství a všestranně podporují zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců plánovaným vzděláváním.

Usilujeme o maximální pružnost při poskytování služeb a dodávání zboží. Vedení společností odpovídá za dosažení cílů kvality a systém managementu kvality ověřuje pravidelnými prověrkami.