Náhradní plnění

Firmy, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru jsou podle zákona (§ 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti) povinny zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Počet OZP by měl být minimálně ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu zaměstnanců. Každý zaměstnavatel má možnost si zvolit ze tří způsobů, jak bude tuto povinnost řešit.

Jak jste na tom Vy? Máte již vyřešenou potřebu náhradního plnění pro tento rok?

Prvním ze způsobů je plnění povinného podílu zaměstnáváním OZP v pracovním poměru. Někdy však tento způsob není možné uplatnit a proto tady máme druhý způsob, kdy zákon ukládá možnost plnění povinného podílu odebíráním výrobků nebo služeb = “Náhradní plnění”. Dle zákona § 18 přepočet odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek se provede tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb vydělí sedminásobkem průměrné mzdy v mezinárodním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí daného kalendářního roku. Výsledná částka se rovná počtu OZP, které je možné započítat do plnění povinného podílu. Musí však být splněny všechny podmínky uložené zákonem.

Třetí ze způsobů plnění povinného podílu je odvod do státního rozpočtu. Tento odvod lze také nazvat jako “invalidní daň”. Celková suma činí 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtlerí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by měla firma zaměstnávat.


Nabízíme Vám řešení!!

Společnost Profitoner s.r.o. Vám nabízí expresní řešení této problematiky v nepřeberném množství zboží a služeb. Nyní můžete využít také nabídky elektroniky a kancelářských potřeb na našem e-shopu. Pokud máte zájem o poskytnutí náhradního plnění pro tento rok, neváhejte nás kontaktovat.

NEČEKEJTE A UŽ NIC NEHLEDEJTE!!!