Převzetí servisní odpovědnosti

 
Tiskárna je v záruční lhůtě

V případě, že Vaše tiskárna je v záruční lhůtě a používáte kompatibilní náplně TEKO®, zavazujeme se, že po dobu trvání původní záruční doby výrobku poskytnuté při prodeji, budeme provádět záruční servis této tiskárny. Vyhrazujeme si právo odmítnout převzetí tiskárny k záruční opravě v případech, kdy závada nesouvisí s použitím kompatibilních náplní a současně zákazník předloží výrobek nejprve k opravě výrobci, nebo jinému servisu, který odmítne opravu provést z důvodu použití kompatibilních náplní.

 
 


 

Tiskárna je po záruční lhůtě

V případě, že Vaše tiskárna není v záruční lhůtě a používáte kompatibilní náplně TEKO®, zavazujeme se, že budeme provádět servis této tiskárny. V případě poškození tiskárny kompatibilními náplněmi TEKO® se zavazujeme provést opravu tiskárny na náklady naší společnosti. V případě poškození tiskárny z jiných důvodů bude oprava účtována dle použitých náhradních dílů a délky servisních prací.